Werkwijze

Door onze ervaring en door de diversiteit van onze klanten weet Spotdesign als geen ander wat er leeft in de online wereld. Elk project start bij Spotdesign met een gezellig en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Spotdesign Stijn 2

1. Kennismaking

Spotdesign start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na een korte presentatie gaan we vooral luisteren naar onze klant. We wensen een goed beeld te krijgen van de firma, de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt. Tevens polsen we steeds naar de huidige marketing binnen het bedrijf en vooral naar de behoeften.

Spotdesign Grafisch 3 2

2. Analyse

Na het verkennend gesprek gaat ons team aan de slag. We bekijken de huidige on- en offline communicatie en gaan na of dit voldoet aan de verwachtingen. Daarnaast verkennen we de markt door een concurrentie analyse uit te voeren en kijken we hoe we alles kunnen optimaliseren zodat de noden van de klant ingelost kunnen worden. Tot slot stellen we een budget op zodat de klant perfect weet waar hij zich mag aan verwachten.

3. Aanpak & Strategie

In deze fase van het project leggen we de doelstellingen concreet vast en zorgen we ervoor dat alles achteraf geanalyseerd kan worden. Een van de belangrijkste diensten van Spotdesign is de blijvende monitoring na projectoplevering zodat we kunnen bijsturen waar nodig.

Spotdesign Grafisch 3

4. Pre-design

Tijdens het pre-design schetsen we hoe een website er zou kunnen uitzien, steunend op de voorafbepaalde conversiesdoelstellingen. Dit doen we aan de hand van het opstellen van een boomstructuur, wireframes, en navigatiestructuur evenals het bepalen van de call-2-actions (C2A). We zorgen ervoor dat de USP’s (Unique Selling Points) sterk naar voor treden.

5. Design

Het pre-design-gegeven wordt na goedkeuring van de klant omgevormd tot een effectief design. Hierbij vormen onze ontwerpers de structuur, wireframes, … om tot een aantrekkelijk design volledig in de bestaande hetzij nieuwe huisstijl van de consument. Spotdesign is sterk in het ontwerpen naar de wens van de klant en beheerst alle stijlen.

Spotdesign Mathias Code

6. Development

Na de analyse van het design en goedkeuring van alle ontwerpen start de ontwikkelingsfase. Dit is een beduidend onderdeel in de workflow gezien hier alle puzzelstukken worden samengevoegd met het oog op een perfect resultaat. Deze fase omvat zowel het back end als front end development evenals het opzetten van de testomgeving (browsertestingA-B testing, …).

Spotdsign Opleidingen

7. Opleiding

Nog voor de projectlancering voorzien we onze klanten een persoonlijke kwalitatieve opleiding. Hierbij verduidelijken we de werking van ons CMS-systeem FLUO. Spotdesign acht het uitermate belangrijk dat we de kennis van onze consumenten eveneens verrijken. We halen in deze opleiding aan waar ze moeten op letten, wat wel en niet werkt, wat de do’s & don’ts zijn. Ons CMS-systeem FLUO is super eenvoudig in gebruik met de gedachte aan eigen beheer door onze klant.

8. Lancering

De langverwachte lancering is zonder twijfel de spannendste fase van het project. In samenspraak met de klant overleggen we voor het ideale lanceringsmoment en waken we er tevens over dat alle andere communicatiemiddelen klaar staan. Facebook-postsmailing campagnesoutlook-handtekeningen, … zullen er mee voor zorgen dat het project niet onopgemerkt blijft.

Heatmaps

9. Monitoring

Ook na de lancering van de website blijft Spotdesign opvolgen en monitoren. Moderne tools zoals google analyticshotjar, …worden aangewend om na te gaan of de gedefinieerde doelstellingen behaald worden. Spotdesign voorziet in continue ondersteuning en advies teneinde de conversies te garanderen.